Nume server Hartă Jucători Adresa IP Acțiuni

1. Definirea termenilor
1. Actuala politică de confidențialitate a datelor cu caracter personal (denumită în continuare Politica de confidențialitate) funcționează cu următoarele concepte:
- „Administrarea site-ului”. Acesta este numele specialiștilor care reprezintă interesele organizației, ale căror atribuții includ gestionarea site-ului, adică organizarea și (sau) prelucrarea datelor cu caracter personal primite pe acesta. Pentru a îndeplini aceste atribuții, aceștia trebuie să înțeleagă clar de ce se prelucrează informațiile, ce informații trebuie prelucrate, ce acțiuni (operațiuni) trebuie efectuate cu informațiile primite.
- „Date cu caracter personal” - informații care au legătură directă sau indirectă cu o anumită persoană fizică sau identificabilă (numită și subiectul datelor cu caracter personal).
- „Prelucrarea datelor cu caracter personal” - orice operațiune (acțiune) sau o combinație a celor pe care Administrația le realizează cu datele personale. Ele pot fi colectate, înregistrate, sistematizate, acumulate, stocate, specificate (dacă este necesar, actualizate sau modificate), preluate, utilizate, transferate (distribuite, furnizate, puse la dispoziție acestora), depersonalizate, blocate, șterse și chiar distruse. Aceste operațiuni (acțiuni) pot fi efectuate atât automat, cât și manual.

- „Confidențialitatea datelor cu caracter personal” - o cerință obligatorie pentru Operator sau alt oficial care lucrează cu datele Utilizatorului de a păstra informațiile primite în secret, fără a le dezvălui unor persoane din afară, dacă Utilizatorul care a furnizat datele cu caracter personal nu și-a exprimat consimțământul, iar acolo nu este un temei legal pentru dezvăluiri.
- „Utilizatorul site-ului” (denumit în continuare Utilizator) - o persoană care a vizitat site-ul, precum și care utilizează programele și produsele acestuia.
- „Cookies” – o scurtă bucată de date trimisă de un browser web sau client web către un server web într-o solicitare HTTP, ori de câte ori Utilizatorul încearcă să deschidă o pagină de pe site. Fragmentul este stocat pe computerul Utilizatorului.
- „adresă IP” - o adresă unică de rețea a unui nod dintr-o rețea de calculatoare construită folosind protocolul TCP/IP.

2. Prevederi generale
1. Navigarea pe site, precum și utilizarea programelor și produselor acestuia, implică acceptarea automată a Politicii de confidențialitate adoptată acolo, ceea ce presupune că Utilizatorul furnizează date personale pentru prelucrare.
2. În cazul în care Utilizatorul nu acceptă Politica de confidențialitate existentă, Utilizatorul trebuie să părăsească site-ul.
3. Politica de confidențialitate actuală se aplică numai site-ului. În cazul în care linkurile postate pe site-ul acestuia din urmă, Utilizatorul merge la resursele unor terți, site-ul nu este responsabil pentru acțiunile sale.
4. Verificarea exactității datelor cu caracter personal pe care Utilizatorul care a acceptat Politica de Confidențialitate a decis să le comunice nu este responsabilitatea Administrației Site-ului.

3. Obiectul politicii de confidențialitate

1. Conform Politicii de confidențialitate actuală, Administrația Site-ului este obligată să nu dezvăluie datele personale furnizate de Utilizatorii care se înregistrează pe site, precum și să asigure confidențialitatea absolută a acestor date.
2. Pentru a furniza date personale, Utilizatorul completează formulare electronice aflate pe site. Datele personale ale Utilizatorului care urmează să fie prelucrate sunt:
- numele, numele, patronimul acestuia;
- datele lui de contact;
- adresa sa de email (e-mail);
3. Protectia datelor transmise automat la vizualizarea blocurilor de publicitate si la vizitarea paginilor cu scripturi de sistem statistice (pixeli) instalate pe acestea se realizeaza de catre site. Iată o listă cu aceste date:
- Adresa IP;
- informatii din cookie-uri;
- informatii despre browser (sau alt program prin care publicitatea devine disponibila);
- timpul de vizitare a site-ului;
- adresa paginii pe care se află blocul de anunțuri;
- referrer (adresa paginii precedente).

4. Dezactivarea cookie-urilor poate duce la imposibilitatea de a accesa părți ale site-ului care necesită autorizare.
5. Site-ul colectează statistici despre adresele IP ale tuturor vizitatorilor. Aceste informații sunt necesare pentru a identifica și rezolva probleme tehnice și pentru a controla modul în care vor fi plățile financiare legale.
6. Orice alte informații personale nespecificate mai sus (despre când și ce achiziții au fost făcute, ce browser a fost folosit, ce sistem de operare a fost instalat etc.) sunt stocate în siguranță și nu sunt distribuite. Politica de confidențialitate existentă prevede o excepție pentru cazurile descrise în paragrafe. 5.2 și 5.3.

4. Scopurile colectării informațiilor personale ale utilizatorului

1. Colectarea datelor personale ale Utilizatorului de către Administrația Site-ului se realizează în scopul:
- Identificați Utilizatorul care a trecut prin procedura de înregistrare pe site pentru a achiziționa bunurile acestui site.
- Oferiți Utilizatorului acces la resursele personalizate ale acestui site.
- Stabiliți feedback cu Utilizatorul, ceea ce înseamnă, în special, trimiterea de solicitări și notificări cu privire la utilizarea site-ului, procesarea cererilor și aplicațiilor utilizatorilor și furnizarea altor servicii.
- Localizați Utilizatorul pentru a securiza plățile și a preveni frauda.
- Confirmați că datele furnizate de Utilizator sunt complete și corecte.
- Creați un cont dacă Utilizatorul și-a exprimat dorința de a face acest lucru.
- Procesați și primiți plăți, contestați plata.
- Furnizați Utilizatorului cea mai rapidă soluție posibilă la problemele întâlnite în timpul utilizării site-ului, datorită suportului eficient pentru clienți și tehnic.
- Faceți publicitate produselor site-ului, dacă Utilizatorul își exprimă acordul în acest sens.
- Oferiți Utilizatorului acces la site-urile sau serviciile site-ului, ajutându-l astfel să primească produse, actualizări și servicii.

5. Metode și termeni de prelucrare a informațiilor personale

1. Termenul de prelucrare a datelor cu caracter personal ale Utilizatorului nu este limitat în niciun fel. Procedura de prelucrare poate fi efectuată în orice mod prevăzut de lege. În special, cu ajutorul sistemelor informatice de date cu caracter personal care pot fi întreținute automat sau fără instrumente de automatizare.
2. Datele personale ale Utilizatorului prelucrate de Administrația Site-ului pot fi transferate către terți, inclusiv către organizații poștale, operatori de telecomunicații. Consimțământul Utilizatorului pentru un astfel de transfer este prevăzut de regulile politicii site-ului.
3. De asemenea, datele cu caracter personal prelucrate de Administrația Site-ului pot fi transferate autorităților abilitate ale statului, dacă acest lucru se face în mod legal și în modul prevăzut de lege.
4. În cazul în care datele personale sunt pierdute sau dezvăluite, Utilizatorul este notificat despre acest lucru de către Administrația Site-ului.
5. Toate acțiunile Administrației Site-ului au ca scop împiedicarea terților să acceseze datele personale ale Utilizatorului (cu excepția clauzelor 5.2, 5.3). Aceste informații nu ar trebui să fie disponibile celor din urmă nici măcar accidental, astfel încât să nu le distrugă, să nu le schimbe sau să le blocheze, să nu le copieze și să nu le distribuie și să nu comită alte acțiuni ilegale. Pentru a proteja datele utilizatorilor, Administrația are un set de măsuri organizatorice și tehnice.
6. În cazul în care datele personale sunt pierdute sau dezvăluite, Administrația Site-ului, împreună cu Utilizatorul, este pregătită să ia toate măsurile posibile pentru a preveni pierderile și alte consecințe negative cauzate de această situație.

6. Obligațiile părților
1. Obligațiile Utilizatorului includ:
- Raportarea informațiilor despre tine care îndeplinesc cerințele site-ului.
- Actualizarea și completarea informațiilor furnizate de acesta în cazul oricărei modificări.
2. Atribuțiile Administrației Site-ului includ:
- Utilizarea informațiilor primite exclusiv în scopurile indicate în clauza 4 din Politica de confidențialitate existentă.
- Asigurarea confidentialitatii informatiilor primite de la Utilizator. Acestea nu trebuie dezvăluite decât dacă Utilizatorul își dă permisiunea. De asemenea, Administrația nu are dreptul de a vinde, schimba, publica sau dezvălui în alte moduri datele personale transferate de Utilizator, cu excepția clauzelor. 5.2 și 5.3 din Politica de confidențialitate existentă.
- Luarea măsurilor de precauție pentru a se asigura că datele personale ale Utilizatorului rămân strict confidențiale, la fel cum astfel de informații rămân confidențiale în mediul de afaceri actual.
- Blocarea datelor personale ale utilizatorului din momentul de la care Utilizatorul sau reprezentantul său legal face o solicitare corespunzătoare. Dreptul de a face o cerere de blocare se acordă și organismului abilitat să protejeze drepturile Utilizatorului care a furnizat Administrației Site-ului datele sale pe perioada verificării, în cazul detectării inexactității datelor cu caracter personal raportate sau a unor acțiuni ilegale. .

7. Răspunderea părților

1. În cazul neîndeplinirii de către Administrația Site-ului a propriilor obligații și, ca urmare, a pierderilor suferite de Utilizator ca urmare a utilizării greșite a informațiilor furnizate de acesta, răspunderea îi revine acestuia. Acest lucru, în special, este aprobat de legislație. Politica de confidențialitate existentă în prezent face o excepție pentru cazurile reflectate în p.p. 5.2, 5.3 și 7.2.
2. Dar există o serie de cazuri în care Administrația Site-ului nu este responsabilă dacă datele utilizatorului sunt pierdute sau dezvăluite. Acest lucru se întâmplă atunci când: - au intrat în domeniul public înainte de a fi pierdute sau dezvăluite.
- Au fost furnizate de terți înainte de a fi primite de Administrația Site-ului.
- Dezvăluit cu acordul Utilizatorului.

8. Soluționarea litigiilor
1. În cazul în care Utilizatorul este nemulțumit de acțiunile Administrației Site-ului și intenționează să își apere drepturile în instanță, înainte de a introduce o acțiune în justiție, acesta trebuie să depună fără greșeală o reclamație (oferă în scris să rezolve voluntar conflictul).
2. Administrația care a primit reclamația este obligată, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii acesteia, să notifice Utilizatorul în scris despre luarea în considerare a acesteia și măsurile luate.
3. În cazul în care ambele părți nu au reușit să se înțeleagă, litigiul este sesizat autorității judiciare, unde trebuie să fie analizat în conformitate cu legislația în vigoare.
4. Reglementarea relațiilor dintre Utilizator și Administrația Site-ului în Politica de Confidențialitate se realizează în conformitate cu legislația în vigoare.

9. Condiții suplimentare

1. Administrația site-ului are dreptul de a modifica Politica de confidențialitate existentă în prezent fără a cere acordul Utilizatorului.
2. Intrarea în vigoare a noii Politici de confidențialitate începe după ce informații despre aceasta sunt postate pe site-ul site-ului, cu excepția cazului în care Politica modificată implică o altă opțiune de plasare.
3. Toate sugestiile, dorințele, cerințele sau întrebările referitoare la această Politică de confidențialitate trebuie raportate prin trimiterea unei cereri în secțiunea site: https://xpro.ro/support
4. Puteți citi despre politica de confidențialitate existentă vizitând pagina de la https://xpro.ro/politica de confidențialitate

Actualizat 14 septembrie 2017

Conectare
Utilizatori online
Fără utilizatori autorizați